Montáž regulace

Postupujeme krok za krokem

Krok 1
V tuto chvíli již máte vytvořený projekt regulace a navržené rozmístění prostorových prvků. Před fází omítání natáhneme kabely od jednotlivých komponent k příslušným regulátorům.
Krok 2
Zajistíme potřebnou regulační techniku, elektroinstalační práce (natažení kabeláže a zapojení). Připravíme a osadíme rozvaděč s regulátory, jističi a spínacími prvky. Podle projektu propojíme (svorkově) jednotlivé regulační prvky. Vše k vám přijedeme nainstalovat a provedeme oživení regulace.
Krok 3
Poskytujeme standardní dvouletou záruku na všechna zařízení. V případě potíží vás nejprve zkusíme navést telefonicky, a pak se dle potřeby domluvíme na servisní návštěvě.

Využijeme komponenty
pro chytré domy

 

Nejčastěji to budou regulátory od firmy Siemens (např. ze systému Synco Living). Tento systém umí řídit 12 nezávislých prostorů (místností), kde každá může mít vlastní časový i teplotní program. Vše je přístupné přes internet a dostupné z chytrého telefonu. Cenovou nabídku jsme schopni připravit v momentě, kdy budeme znát základní údaje, počty místností, těles, půdorys a podobně.

 

Díky tomuto řešení jsme schopni zajistit optimální provoz z pohledu spotřeby energií a šetřit tak náklady. Poskytujeme dvouletou záruku na funkci hardware. Na odladění systémových chyb a parametrů pak 1 rok (první sezóna).

Příkladem nového chytrého prostorového termostatu je např. RDS110

Oddělená čidla

Interní čidla neustále kontrolují a vyhodnocují okolní teplotu či vlhkost.

První výstup - vytápění

Termostat kontroluje okolní teplo a podle potřeby zapne kotel.

Mobilní aplikace

Pro vzdálenou správu celé domácnosti (přes Siemens Cloud).

Druhý výstup - volitelné

S jistým důvtipem se ovládá topný okruh a ohřívá i voda v bojleru.

Chytrý pokojový termostat Siemens RDS110

Pomůžeme vám především
na jižní Moravě

 

Ať už jste začínající rodina, architekt nebo projektant, rádi vám poradíme s regulační technikou.

Pomůžeme totiž nejen v Brně, ale i v širokém okolí do 50 km.

S čím většinou pracujeme

Regulačních systémů je celá řada. Z nabídky Siemens preferujeme:

Albatros2

Je vhodná pro ekvitermní řízení teploty v prostoru (ohřev teplé vody, bazénu), pro kombinaci různých zdrojů tepla (plynový kotel, kotel na pevná paliva, tepelné čerpadlo, fotovoltaika nebo akumulační zásobník.

Synco living

Je navrženo pro řízení prostorové teploty (topení i chlazení) až 12 různých okruhů (místností). Většina prvků (čidla, ovladače, servopohony) komunikují bezdrátově. Ideální řešení pro chytré domácnosti a moderní bydlení.

Ekvitermní regulátor RVS

Ekvitermní
regulátor RVS

Venkovní čidlo řady QACXX

Venkovní čidlo
řady QACXX

Regulátor pokojové teploty

Prostorová ovládací jednotka QAW910

Prostorová ovládací jednotka QAA74 pro řadu RVS

Prostorová
ovládací jednotka QAA74 pro řadu RVS

Centrální jednotka Synco living

Centrální jednotka
Synco living

Ověříme správnost zapojení a fungování regulační soustavy

Zkontrolujeme elektrické zapojení a funkci jednotlivých prvků soustavy.

Zkontrolujeme funkci jednotlivých programových bloků soustavy (správnost regulace).

Zkontrolujeme chování celé soustavy (v reálném čase) při provozu a případně doladíme potřebné parametry.

Obsluze regulační soustavy vysvětlíme základní funkce a potřebná nastavení.

Investorovi předáme Dokumentaci skutečného provedení, dále Výchozí revizní zprávu elektrické instalace, Technické dokumenty a návody.

Během dvou až třítýdenního zkušebního provozu provedeme odladění potřebných parametrů. Případné dotazy a požadavky investora řešíme na místě nebo telefonicky.

Proč si nás vybrat?

 

Existuje spousta firem, kteří regulátor zapojí, zadají několik parametrů a zákazníkovi sdělí, že se to časem usadí. Když k tomu však za nějaký čas přijdeme my, tak se sami sebe ptáme, jak tohle mohl někdo předat zákazníkovi jako plně funkční systém.

Pro nás je kromě zapojení důležité také vlastní kybernetické myšlení a znalost matematického popisu „uvažování“ regulátoru.

7424-industrial-security-visual-160926-1-teaser

Pojďme se setkat

Podnikáme od roku 1992 a máme více jak 27 let zkušeností v oblasti regulační techniky. Pomůžeme s tvorbou projektů a jejich fyzickou realizací. Provádíme i revizní zprávy a nebo prodej samotných prvků regulace.

    Odesláním zprávy souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.